image
آدرس ما

جاده تبریز،آذرشهر

24/7 در دسترس هستیم

34217499 ( ۰۴۱ )

آدرس ایمیل

helalsahand.co@gmail.com

ژلاتین و استحکام استخوانهای کودک 4 مهر 1398

ژلاتین و استحکام استخوانهای کودک

این روزهاکودکان درمحیط بسیارآلوده ای زندگی میکنندودرمعرض تماس بافلزات سنگین هستندکه به همراه عواملی مانند بدغذایی وکم خوابی,موجب میشودتاتوان مقاومتی کودکان درمقابل عوامل بیماریزاضعیف باشدومشکلاتی مانندبیش فعالی  وافسردگی برای آنهابوجودبیاورد.بنابراین دربرهه ای اززمان که رشدکودک سریعترمیشود  بایدبه مساله تنوع وتعادل دربرنامه غذایی آنهاتوجه بیشتری داشت.برای استحکام هرچه بیشتراستخوانهای کودک وترمیم مفاصل وغضروفهاوترغیب وی به خوردن موادغذایی حاوی کلسیم ژله یکی ازخوراکیهای مفیداست.درحال حاضرژله های آماده موجوددربازارکه باطعمهاورنگهای متنوع عرضه میشوند ازنظرتغذیه ای مناسب کودکان نیستندزیراعلاوه بردارابودن مقدارزیادی ازقندهای سلولزی موجب بروزحساسیت درآنهاشده وممکن است دربرخی ازبچه هاکه زمینه آلرژی دارند باعث بروزحساسیت به صورت خس خس سینه یاکهیرشوند.ولی نگران نباشید؛شمامیتوانیدباترکیب انواع میوه هاوآبمیوه های طبیعی باژلاتین استانداردهلال سهندژله های خانگی سالم وبسیارمفیدبرای کودک دلبندتان تهیه کنید.ژلاتین علاوه برتحکیم استخوانهادرجذب واثرگذاری سریعترویتامینهاتاثیربسزایی دارد.برای این منظورمیتوانیدژلاتین رابه راحتی به انواع غذاهامانندسوپ،آبگوشت وغذاهای آبکی اضافه کنیدویادرتهیه موسها،دسرها،سس هاواسموتی هاازآن استفاده کنید.

نظرات (4)

image
 • image
  4 مهر 1398 02:27

  بسیارمفیدبود

 • image
  20 مهر 1398 02:47

  عالی بود

 • image
  20 مهر 1398 02:48

  خیلی استفاده کردم

 • image
  20 مهر 1398 02:48

  بچه هاروچاق میکنه؟

  • image
   ش. حیدری
   15 آبان 1398 02:17

   به رشدواستحکام استخوانهای بچه هاکمک میکنه.

نظر شما درباره این مطلب

image

موفقیت پرداخت

سفارش شما با موفقیت انجام شد! می توانید هرگونه سؤالی دارید مستقیما از صاحب فروشگاه بپرسید. از خرید شما متشکریم

ادامه گشت وگذار